Asumiselle ja rakentamiselle oma ministeriö

Kansalaisten tyytymättömyys rakentamisen laatuun on Suomessa käsin kosketeltavissa. Vaikka kaavoitus ja maapolitiikka, rakentaminen ja asuminen koskettavat laajalti kaikkia yhteiskunnan toimijoita kuluttajista elinkeinoelämään, asumisella ja rakentamisella ei ole omaa ministeriötä eikä ministeriä, vaan siihen liittyvät asiat on ripoteltu useaan eri ministeriöön. Lisäksi ympäristöministeriölle kuuluvilla asuntoasioilla on useissa hallituksissa lihotettu muiden ministereiden salkkuja.

Suurin osa rakentamisen ongelmista voitaisiin kuitenkin ratkaista keskittämällä asunto- ja rakennusasiat uudelle ministeriölle, jonka nimen tulisi jo imagosyistä olla asunto- ja rakennusministeriö. Uuteen ministeriöön voisi siirtää myös maankäytön ja kaavoituksen sekä kunta-asiat.

Ympäristöministeriön puolustajat parahtavat tähän, että mitä heille sen jälkeen jää. Mielestäni jää edelleenkin valvojan rooli. Tekninen ja määrällinen vastuu olisi uudella ministeriöllä ja ympäristölaadullinen vastuu YM:llä samaan tapaan kuin nyt sen muillakin toimialoilla. Myös EU:n ja muut kansainväliset velvoitteet tulevat merkittävästi lisääntymään, joten työstä ei YM:ssä pitäisi olla puutetta uudistuksen jälkeenkään.

Asumisen ja rakentamisen keskittämistä yhden ministeriön alaisuuteen puoltaa myös se, että rakennetun ympäristön osuus kansallisvarallisuudestamme kasvaa edelleen. Samalla sen osuus kulutuksesta kasvaa. Kasvavia ovat myös asumisen ja rakentamisen  kustannusvaikutukset kansanterveyteen ja energian kulutukseen.  Kiinteistöjen peruskorjaamisen ja terveysperusteisen korjaamisen tarve kasvavat nekin lähivuosina huomattavasti. Niinpä talouden tunnusluvuilla mitattuna uusi ministeriö tulisi olemaan merkittävä.

Suuret muutokset vaativat perusteellista valmistelua. Eduskuntavaalien jälkeisiin hallitusneuvotteluihin on niukalti aikaa. Sekin riittäisi ongelmien kartoittamiseen ja toimenpide-esitysten tekemiseen, jos selvityselin tai henkilö nimettäisiin viipymättä.

Hannele Rämö
Toiminnanjohtaja
Asumisterveysliitto Aste ry