Yhdistys

Asumisterveysliitto asukkaan oppaana ongelmissa

Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnan tavoitteena on olla ihmisten ensimmäisenä kontaktipintana asumisterveysongelman kohdatessa ja antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista neuvontaa ja tietoa asumisterveyshaittatilanteissa.

Tavoitteena on asukkaiden kohtaaminen ruohonjuuritasolla ja heidän tarpeidensa määrittely sekä asiantuntijatoimintojen koordinointi.

Neuvonnan ja opastuksen avulla ohjataan asukkaita omatoimisuuteen aktivoimalla heitä ja tuomalla esiin heidän omia vaikutusmahdollisuuksiaan asioiden edistämiseksi ongelmatilanteissa.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy:  tavoitteemme on myös ennaltaehkäistä asumisterveydellisiin ongelmiin ja niiden aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden perheiden tilanteiden pahenemista sekä estää perheiden syrjäytymistä.

Toiminnan painopistealueet ovat seuraavat:

  • neuvonta- ja opastustyö
  • tiedottaminen, viestintä ja vaikuttaminen
  • elämänhallinta

Voit tutustua painopistealueisiin tarkemmin kunkin teeman omalla esittelysivulla.