Suurin ongelma lainsäädönnössä on kordinaation puute

Katsoipa asiaa kenen tahansa näkökulmasta, asuminen ansaitsisi Suomessa oman ministeriönsä.
 
Huolimatta siitä, että asumiseen ja rakentamiseen liittyvässä lainsäädännössä riittää kosolti uudistettavaa, pitää Asumisterveysliitto Aste ry:n toiminnanjohtaja Hannele Rämö säädöspohjaakin suurempana ongelmana lakien valmisteluun liittyvää koordinaation puutetta.  

- Vaikka kaavoitus ja maapolitiikka, rakentaminen ja asuminen koskettavat laajalti kaikkia
toimijoita kuluttajista elinkeinoelämään, ei asumisella ole omaa ministeriöitä eikä ministeriä, vaan siihen liittyvät asiat on ripoteltu useaan ministeriöön, harmittelee Rämö.

- Ympäristö ja rakennettu ympäristö, korjausrakentaminen, LVIS-asiat ja rakennusvalvonta
kuuluvat ympäristöministeriölle, asumisen asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäasiainministeriölle, homekoulujen korjaaminen opetusministeriölle, mutta asumisterveysvalvonta sosiaali- ja terveysministeriölle ja vastuukysymykset eivät kuulu oikein kellekään, luettelee Rämö.
 
     Asumisterveyden kehittämisen kannalta tilanne on Rämön mielestä kestämätön ja pysyykin sellaisena niin kauan ennen kuin kaikki asumiseen liittyvät asiat saadaan yhden ministeriön alaisuuteen.

     Rämön mukaan ongelmaa vielä syventää tutkimuksen puute. Ympäristöministeriö käy vilkasta dialogia rakennusteollisuuden kanssa. - Kentältä käsin katsottuna näyttää siltä ikään kuin ympäristöministeriö toteuttaisi umpimähkään kaiken, mitä teollisuus sattuu ehdottamaan. Esimerkiksi uusien rakennusmateriaalien käyttäytymisestä poikkeusolosuhteissa, kuten tulipaloissa, ei ole olemassa minkäänlaista tutkimusta. Siellähän voi kyteä vaikka minkälainen terveyspommi.
 

Aste on aktiivinen vaikuttaja

Yksi kansalaisjärjestön tärkeimmistä tehtävistä on jäsenistönsä edunvalvonta. Pienestä koostaan huolimatta Aste on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Paitsi, että se ottaa kantaa, se myös nostaa epäkohtia yhteiskunnalliseen keskusteluun.   

    Asteen asiantuntijat olivat viime vuonna kuultavina kuusi kertaa eduskunnan eri valiokunnissa ja ministeriöissä. Liitto antoi pyynnöstä kahdeksan eri lausuntoa valmisteilla oleviin lakiesityksiin, joista tärkeimmät olivat korjausavustuslaki, asuntokauppalaki ja asunto-osakeyhtiölaki. Vetoomuksia ja selvityspyyntöjä Aste teki yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa puunpolton savuhaittojen vähentämisestä ja otsonia tuottavien ilmanpuhdistimien epäasiallisesta markkinoinnista.  

     Aste järjesti yhdessä Hengitysliitto Heli ry:n kanssa Asumisen aikapommi -  rahat ja henki
 -seminaarin eduskunnassa viime lokakuussa. Satapäiselle yleisölle ja toimittajille alustivat tutkijat, kansanedustajat ja johtavat virkamiehet muun muassa asuntokaupan oikeudellisista epäkohdista, tulvariskeistä, kuntokartoituksista, homeiden aiheuttamista terveyshaitoista ja energiatehokkuustodistuksista.   


Villit kuntotarkastukset kuriin

Hannele Rämön mielestä kirjavuus asuntojen kuntotarkastustoiminnassa on yksi kiinteistönpidon ja asumisen suurimmista haasteista. Varsinkin asuntokaupan yhteydessä tehdyissä kuntotarkastuksissa on saatu viitteitä merkittävistä epäkohdista.

     - Alalla on monentasoisia yrittäjiä eikä kuntotarkastustoiminta nykymuotoisena tuo juurikaan turvaa sen paremmin myyjälle kuin ostajallekaan. Tämän takia kuntotarkastustoimintaa pitäisikin ehdottomasti säädellä lailla.

    - Laki määrittelisi kenellä ja millä tavalla on oikeus tehdä kuntotarkastuksia. Kuntotarkastajille tulisi luoda riippumattomat toimintasäännöt ja eettinen ohjeistus ja tarkastuksille virallinen valvonta ja seuranta. Lisäksi kuntotarkastukset tulisi rekisteröidä luotettavasti, jotta ne olisivat myöhemmin helposti jäljitettävissä esimerkiksi rakennusvalvontavirastoista.

    Kuntotarkastuksia on pyritty voimakkaasti kytkemään valmisteilla olevan energiakatselmusjärjestelmään. Rämö kuitenkin pelkää energiatodistusten lisääntymisen merkitsevän käytännössä vain sitä, että huomattava määrä rakennusten rakennusvirheistä ja
-vaurioista pakataan lisälämmöneristeiden alle.

    Vastikään uudistetussa korjausavustuslaissa Rämöä jäivät vielä kaihertamaan niin myyjän kuin pienyhtiön osakkaan heikko asema.