Asiantuntijuudesta auktoriteettia

Rakennusinsinööri Erkki Helimo Turusta suoritti rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen vuosina 2004–2005. Hänet sai koulutukseen hakeutumaan sen laajuus ja hyödyllisyys.

– Koulutuksen ansiosta tietämykseni ongelmakentästä ja sen eri osa-alueista lisääntyi oleellisesti. Ammattitaidon kasvaessa itsetuntoni parani ja ympäristön suhtautuminen minuun muuttui: kommunikointi ja vuorovaikutus päättäjien ja muiden asiantuntijodien kanssa on nyt huomattavasti helpompaa.

Yksityisyrittäjänä toimivan Helimon asiakkaista lukumääräisesti suurin osa on kotitalouksia, mutta liikevaihdosta suurimman osan tuovat julkisyhteisöt ja yritykset. Hänen erikoisalaansa ovat lattiasienet ja niiden korjaaminen. Myös hänen tutkijavaimonsa, joka on biologi koulutukseltaan, opiskelee parhaillaan rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa.  

– Jos kiinteistön kosteus- tai homevaurioita yritetään ratkaista pelkästään rakennusteknisellä tai mikrobiologisella asiantuntemuksella, mennään usein metsään. Kaikkiin asumisterveysongelmiin liittyy joku käyttö- tai rakennusvirhe, jonka seurausta homeet ja muut mikrobit, kemialliset yhdisteet sekä hajut ovat. Kohteita pitäisikin aina tarkastella ongelman kautta, Erkki Helimo sanoo.

Häntä valitsemansa urapolku harmittaa enää harvoin, koska yleinen asenne kosteus- ja homevaurioihin on parantunut eli eri osapuolien ymmärrys ja näkemykset ovat lähentyneet toisiaan.

– Vielä kymmenen vuotta sitten sai useimmiten hakata päätä seinään yksin asiakkaan kanssa.
Erkki Helimo suosittelee rakennusterveysasiantuntijakoulutusta kaikille, jotka ovat jotenkin mukana kiinteistöjen sisäilmatalkoissa. Aivan ehdottomasti hän suosittelee koulutusta kuntien terveystarkastajille. 

– Lähes poikkeuksetta koulutetut rakennusterveysasiantuntijat työskentelevät ongelmien korjaamisen parissa. Pitemmän päälle suurempi tarve olisi kuitenkin saada koulutettuja asiantuntijoita ongelmien ehkäisemiseen. Miksi tehdä virheitä, jos ne voidaan välttää, hän kysyy.