Kitupoltto on saatava loppumaan

Huonon palamisen seurauksena syntyvät pienhiukkaset ja myrkylliset savukaasut kiusaavat etenkin taajamissa omakotitaloalueiden asukkaita. Asukkaiden tekemät valitukset eivät ole poistaneet ongelmaa, mutta nyt EU on ottanut puunpolton tarkkaan syyniin.

Jopa kolmannes Suomen pienhiukkaspäästöistä on peräisin hajautetusta lämmityksestä ja puun pienpoltosta. Puulämmityksen synnyttämät savuhaitat pilaavat etenkin taajamissa pientaloalueiden ulkoilmaa ja tunkeutuvat tehokkaasti sisätiloihin heikentäen monien hengitys- ja sydänsairaiden vointia ja elämänlaatua.

    Pahimmat savuongelmat aiheutuvat ns. kaksoispesä- tai vaihtopolttokattiloista, joissa ei ole vesivaraajaa tai se on niin pieni, että puuta joudutaan "kitupolttamaan", jotta kattilavesi ei kiehuisi. Kitupolton seurauksena kattilan hyötysuhde alenee merkittävästi ja poltosta syntyy kitkerän hajuisia, voimakkaasti ärsyttäviä savukaasuja, joita savuhaitoista kärsivät naapurit ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan jopa yöllä.

   Savuhaitoista kärsivien valitukset kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisille ja hallinto-oikeuteen eivät ole poistaneet tai lieventäneet ongelmaa. Asiasta vajaan kymmenen vuoden aikana  tehdyt eduskuntakyselyt, eri ministeriöille tehdyt vetoomukset ja lukuisat neuvottelut eivät ole myöskään johtaneet päästöjä vähentäviin toimiin. Nyt EU painostaa jäsenmaitaan vähentämään terveydelle haitallisia päästöjä ja keinoksi on ehdotettu jopa puunpolton rajoittamista.


Harkitse millä lämmität

Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö sanoo, että lämmitysjärjestelmää valittaessa on hyvän sisäilman lisäksi otettava huomioon myös hyvä ulkoilma, koska pienhiukkasten haitalliset terveysvaikutukset alkavat jo hyvin pienillä pitoisuuksilla.

   - Tulisijaan  ei pidä laittaa kaikkea mikä palaa. Puun on oltava kuivaa ja se on sytytettävä oikein. Oikeaoppisesti puuta poltettaessa savua pitäisi syntyä mahdollisimman vähän.

    Asumisterveysliitto jätti viime syksynä yhdessä Hengitysliiton ja Allergia- ja astmaliiton kanssa vetoomuksen eduskuntaryhmille puun pienpolton aiheuttamien savuhaittojen vähentämiseksi pientaloalueilla. Liitot eivät ole vaatimassa kiinteistöjen puulämmityksen tai saunan lämmityksen kieltämistä, vaan korostavat tarkoituksenmukaisten laitteiden ja oikeaoppisen puun polton merkitystä terveydelle haitallisten päästöjen vähentämisessä.


Tulisijoille standardit

 Liittojen mielestä nopein tapa auttaa pientaloasukkaita on kieltää taajamien omakotitaloalueilla kiinteän polttoaineen käyttö kaksoispesä- ja vaihtopolttokattiloissa, joissa voidaan käyttää myös öljyä kiinteän polttoaineen sijasta. Pientalojen puulämmitykseen tarkoitetuilta uuneilta, kattiloilta ja muilta tulisijoilta olisi lisäksi vaadittava tyyppihyväksyntä samalla, kun selvitettäisiin katalyyttisten jälkipolttimien käyttömahdollisuudet. 

    Pienhiukkaspäästöjä saataisiin vähennettyä tehokkaasti myös vauhdittamalla kaukolämmön rakentamista pientaloalueille. Isoissa poltto- ja puhdistustekniikaltaan tehokkaissa yksiköissä tuotettu kaukolämpö on kaikkein puhtainta lämpöenergiaa.

    Kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisten olisi liittojen mielestä muutettava suhtautumistaan savuongelmista tehtyihin valituksiin. Vaikka lainsäädäntöä toimenpiteiden pohjaksi on jo olemassa, kuten ympäristönsuojelu- ja terveydensuojelulaki, tarvittaisiin valtakunnalliset määräykset ja ohjeet lakien soveltamisesta savuvalitustapauksiin.