Hometalollisesta hometalojen uhrien auttajaksi

Kertomus Hannele Rämön ja hänen perheensä hometalon ostosta alkaneesta
kierteestä sairastumisineen aina tähän päivään, jolloin Hannelesta on tullut
samassa tilanteessa olevien auttaja.