Hannele Rämö mukaan eduskunnan sisäilmaryhmään

Eduskuntatalo.jpg

Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö on kutsuttu mukaan asiantuntijajäseneksi eduskunnan sisäilmaryhmän toimintaan. Vuonna 2017 perustetun kansanedustajien sisäilmaryhmän tarkoituksena on perehtyä sisäilmaongelmien syihin ja ennaltaehkäisyyn sekä parantaa sisäilmaongelmista sairastuneiden asemaa jakamalla tietoa ja vaikuttamalla vireillä oleviin lakihankkeisiin.
Sisäilmaryhmä pyrkii vaikuttamaan hallituksen käytännön tekoihin sisäilman laadun parantamiseksi ja sisäilmaongelmien estämiseksi lainsäädäntötyön avulla. Kuluvan vaalikauden lopulla sisäilmaryhmän tarkoituksena on vaikuttaa hallituksen ohjelmaan puolueiden kautta.

Eduskunnan sisäilmaryhmä piti järjestäytymiskokouksen 25.10. Kokoontumisessa sisäilmaryhmän rinnakkain toimiviksi puheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja Tiina Elo (vihr.).

Ensitöikseen sisäilmaryhmä päätti kutsua asiantuntijaorganisaatioiden edustajia mukaan toimintaan. Järjestöinä kutsun saivat Asumisterveysliitto Aste ja toiminnanjohtaja Hannele Rämö, mukaan pyydetään myös edustajia Allergia-, iho- ja astmaliitosta ja Hengitysliitosta. Asiantuntijajäseniksi saivat kutsun myös Riitta Työläjärvi ja Tuula Putus. 
Sisäilmaryhmän edellinen puheenjohtaja Satu Hassi päätettiin kutsua ryhmän kunniajäseneksi.

Asiantuntijat mukaan vaikuttamaan

Ensimmäiseksi asiantuntijoita pyydettiin tekemään sisäilmaryhmälle oman organisaationsa näkökulmasta tilannekatsaus, jolla saadaan luotua ajantasainen tilannekuva sisäilmaongelmista ja kehitystarpeista. Hannele Rämö ja muut asiantuntijat kokoavat esitykset asioista, joita on tärkeää edistää tällä hallituskaudella etenkin hallitusohjelman kirjauksiin liittyen ja mitä asioita pitää viedä ministerien tietoisuuteen.
Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa terveydensuojelulain kokonaisuudistus, jota valmistelee Sanni Grahn-Laasonen (kok.) avustaja Niilo Heinosen kanssa.
Asiantuntijat esittelevät omat näkemyksensä sisäilmaryhmälle marraskuun lopulla pidettävässä kokouksessa.

– Näen ryhmän tärkeänä keinona tiivistää kansanedustajien, järjestöjen ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä kotien, työpaikkojen ja julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi, toteaa puheenjohtaja Tiina Elo.
Sisäilman epäpuhtaudet sekä kosteus- ja homevauriot voivat johtaa vakaviin terveysongelmiin. Ympäristöministeriön arvion mukaan Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000 - 800 000 ihmistä. Noin 250 000 ihmistä on joskus elämänsä aikana käynyt lääkärissä pääasiassa sisäilmasta johtuvien oireiden tai sairastelun takia.
– Hengitysliiton mukaan lähes puoli miljoonaa työikäistä on kokenut oireita työpaikkansa sisäilmasta vuonna 2019. Tässä piilee isoja riskejä, kun muistaa ettemme vielä tunne kosteus- ja homevaurioille altistumisen kaikkia vaikutuksia, Eloranta ja Elo muistuttavat.

Puheenjohtajien lisäksi kansanedustajien sisäilmaryhmään tulivat mukaan kansanedustajat: Saara-Sofia Sirén (kok.), Mari-Leena Talvitie (kok.), Ari Koponen (ps.), Petri Honkonen (kesk.), Krista Mikkonen (vihr.), Jenni Pitko (vihr.), Merja Kyllönen (vas.), Anders Adlercreuz (rkp.) ja Sari Tanus (kd.).