Mitä teen, onko hometta?

1. Kirjaa kaikki tapahtumat paperille tapahtuma- ja aikajärjestyksessä

 • milloin muutit asuntoon, muuttopäivä

 • milloin ja millaisia oireita ilmestyi perheenjäsenille

 • sisäpuolisista havainnoista hajut, pintojen muodonmuutokset

 • muista, että vähäisimmätkin havainnot saattavat olla tärkeitä

 • muista valokuvat

2. Harkitse tarkkaan ja mieti huolella minkälaista apua tarvitset, luota itseesi !

3. Ota tarvittaessa yhteys terveydensuojeluviranomaisiin ja pyydä asuntotarkastusta

4. Tee itse kohteessa tarkka asiakirjatarkastelu kohteen kaikista asiakirjoista, käytä neuvonta-apua tarvittaessa

 • tehdyt kosteusvauriokorjaukset, rakennusluvat, käyttötarkoituksen muutokset, tarkastusasiakirjat, vakuutusyhtiöiden lukuun korvatut vesivahingot

5. Selvitä asiantuntijan kanssa yhdessä, mitä tutkimuksia tai selvityksiä ehkä tarvitaan ja miksi:

 • käytä apunasi koulutettuja rakennusterveysasiantuntijoita tilanteen kartoittamiseksi.

 • terveystutkimuksia mahdollisen terveyshaitan toteamiseksi

 • mikrobiologisia tutkimuksia tarvitaan

 • terveyshaitan ja mikrobivaurion laajuuden ja vakavuuden kartoittamisessa

 • rakennusterveysselvityksiä tarvitaan vaurioitumismekanismia selvitettäessä, korjaustöitä suunniteltaessa tai avustuksia haettaessa

 • kustannusarvio; kertoo mitä korjaus tulee maksamaan, onko taloudellisia edellytyksiä sen tekemiseen ja millaisia resursseja tarvitaan

 • korjausavustusten saamiseksi vaaditaan tarkkoja vauriokorjaussuunnitelmia ja kustannusarvioselvityksiä