Hallittu asunnon ostaminen

Asunnon ostajan kauppalista

 • Jos et hallitse ostamista, niin älä osta ollenkaan

 • Jos kuitenkin päätät ostaa asunnon, älä pidä kiirettä. Sellaista tilannetta on todellisuudessa erittäin harvoin, että ”kun päätät nyt, niin saat jotain sellaista, mitä et muualta löydä”.

 • Palkkaa oma rakentamista tunteva asiantuntija, jolla on vankka kokemus rakentamisesta ja perustiedot kosteus- ja homevaurioista. Mikäli asunnosta on jo tehty kuntoarvio myyjän tilaamana, pyydä asiantuntijaasi lukemaan se ja arvioimaan tilanne itsellesi.

 • Kuntoarvion tilaaminen kannattaa tehdä yhdessä. Silloinkin keskeisin tehtävä on toimeksiannon sisällön määrittely. Mitkä ovat ne seikat, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, kuten riskirakenteet.

 • Pyydä myyjältä kaikki asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä rakennuksen kannalta. Kyse on kiinteistön rakentamista, korjausta ja kunnossapitoa koskevista asiakirjoista.

 • Kun olet ostoaikeissa, tutustu seuraavaan luetteloon, mihin asioihin ostajan on ennen ostopäätöstä perehdyttävä.

Hankittavat asiakirjat

Rakennusta ja rakentamista koskevaa aineistoa ja asiakirjoja

 • Rakennuslupa ja päätös sekä rakennuslupa-asiakirjat.

 • Rakentamisen aikana hyväksytyt poikkeamat piirustuksista, niiden dokumentoinnit, sekä poikkeamien vaikutukset kiinteistön arvoon.

 • Rakennuslupaehtojen edellyttämät (mm. perus-, runko-, hormi-, käyttöönotto- ja loppukatselmus) ja suoritetut katselmukset sekä niitä koskevat pöytäkirjat tai merkinnät piirustuksissa

 • ja muut mahdolliset lupa-asiakirjat koskien ko. kiinteistöä.

Muita mahdollisia selvityksiä ja todistuksia

 • Rasitustodistus, kiinteistörekisteriote

 • Yhtiöjärjestyksestä selviää mm. yhtiön ja osakkaan keskinäinen vastuunjako.

 • Isännöitsijätodistus, selvitä yhtiölainojen suuruus ja kesto

 • Ympäristökeskuksesta ja kunnan kaavoittajilta saat tiedot suunnitteilla olevista hankkeista alueella (tiet, palvelut jne)

Ostokohteeseen tutustuminen

Sisäilman laatu ja aistein havaittavia tunnusmerkkejä

 • Onko sisäilman laatu raikas vai jotain muuta, sisäilmassa saattaa olla havaittavissa kellarimaista, tunkkaista, pistävää ja /tai imelää hajua, onko huoneistossa ilmanraikastimia tai hajusteita - miksi?
 • Onko asunnossa kylmä tai kuuma, tuntuuko vetoa

 • Näkyykö pinnoilla muodon muutoksia, värjäytymiä, valumia tms.

 • Selvitä, millainen ilmanvaihtoratkaisu ko. rakennuksessa on. Huono ilmanvaihto tai ilmanvaihdon kustannuksella säästäminen ovat voineet aiheuttaa ongelmia.

 • Esiintyykö tuhohyönteisiä (hevos- ja sokerimuurahaisia, sokeritoukkia, ihrakuoriaisia, kuolemankelloja, tupajumeja tms.)

Sisäkatto ja sisäseinät

 • Onko sisäkatoissa havaittavissa painumista tai värimuutoksia

 • Onko useita kattomateriaaleja päällekkäin – miksi?

 • Esiintyykö hilseilyä tai mikrobikasvustoa

 • Onko seinissä kosteuden jättämiä jälkiä, esimerkiksi värimuutoksia

 • Pullistuvatko seinärakenteet

Lattiat

 • Onko lattiapinnoitteissa värivikoja (erityisesti kodinkoneiden luona)ja onko se hyvin kiinni

 • Jos lattiapinnat on uusittu, niin selvitä, poistettiinko vanha pinnoite

Märkätilat, kodinhoitohuone, sauna

 • Selvitä, onko sauna rakennettu oikein, lämmöneristeen molemmin puolin ei voi olla kahta tiivistä kalvoa.

 • Saunanlauteiden, -paneeleiden, -oven ja ovenkarmin alareunojen tummentumat saattavat olla merkki puutteellisesta ilmanvaihdosta tai homeongelmasta

 • Tarkista pinnoitteiden kunto; laatoitukset, saumaukset, ylösnostot, liittymät laatoitusten ja tapettien kiinnitykset, repeämät, halkeamat

 • Tarkista, että märkätiloissa lattioiden kaadot (kallistukset) ovat riittävät ja että vesi valuu esteettä lattiakaivoihin, eikä jää kaivon ympärille seisomaan tai paineelliseksi seinän vierelle
 • Varmistu kosteiden tilojen ilmanvaihdosta

 • Tarkista vesikalusteiden (suihkut, hanat, pesualtaat, WC) kunto

Pinnanmuodot, korkeusasema, sijainti, perustukset

IMG_7600.jpg

 • Onko tehty maaperä- tai pohjatutkimuksia? Perustamistapa on riippuvainen muun muassa maaperän laadusta ja kuormituksen suuruudesta

 • Onko rakennus radonalueella?

 • Maaston tulee viettää rakennuksesta poispäin.

 • Rakennuksen painuminen ja muut perustuksiin liittyvät ongelmat ilmenevät halkeamina perustuksissa sekä perustuksen yläpuolisissa rakenteissa.

 • Routivalla alueella routaeristeiden puuttumista voi epäillä muun muassa sokkelin murtumien perusteella. Huomioi kuistien ja kylmien rakenneosien liikkuminen.

 • Onko perustus toteutettu vaaditun suunnitelman mukaisesti?

 • Varmista, että lattiapinnan ja runkojen alaosien korkoasema on maanpintaan nähden riittävän korkealla.

 • Mikäli rakennuksessa on valesokkeli (= riskirakenne), on erittäin tärkeää selvittää puurungon alaosan korkeusasema lattiapintaan ja maan pintaan nähden. Puurunkojen alaosat ja lattiapinta on aina oltava ylempänä kuin ympäröivä maan pinta.

 • Valesokkeliratkaisussa on tärkeää varmistua lämpö- ja eristyksen sekä rakenteen tuuletuksen riittävyydestä valesokkeli alueella. Valesokkeli on kyseessä silloin, kun esim. polkupyörällä voi ajaa esteettä sisään.

 • Varmista, että vesieristys ulottuu riittävän ylös sekä riittävän alas perustuksissa.

Salaojitus

 • Selvitä, onko rakennus salaojitettu ja miten se on toteutettu.

 • Tarkista, onko salaojaputkien ja tarkastuskaivojen asennuskorkeus oikea.

 • Onko salaojien ja tarkastuskaivojen puhdistuksesta ja toimivuudesta huolehdittu.

 • Kukkapenkkejä, puita ja pensaita ei saa olla perustuksen välittömässä läheisyydessä, salaojat saattavat täyttyä juurista, juuret kasvavat myös rakennuksen alle halkaisten perustuksen.

 • Jos salaojat puutuvat, selvitä onko tehty maaperätutkimus, joka osoittaa sen, että salaojat vodaan jättää pois.

Ulkoseinärakenteet

 • Onko seinärakenteissa asianmukaiset ja toimivat tuuletusraot.

 • Onko eristepaksuus suunnitelmien mukainen ja riittävä.

 • Huomio rakennuksen ulkoverhouksen muutokset mm. sokkelin hilseily, sammaloituminen, pinnoitteen kupruilu tai läikkäisyys, ulkoverhouksen lahoaminen yms.

   

Yläpohja

12 vertaistuki, takakansi 12.JPG

 • Esiintyykö yläpohjan puurakenteissa värimuutoksia, hometta tai lahoa.

 • Tarkista yläpohjan kunnollinen tuulettuvuus, varmista myös harja- ja räystästuuletus.

 • Onko savupiippu rapautunut?

 • Paloturvallisuus; halkeamat, tulisijat -> nuohous.

 • Tarkista, että poistoilma- ja viemärituuletusputket on johdettu vesikatolle asti kunnolla eristettyinä. Yläpohjaan ei saa päättyä minkäänlaisia ilmanvaihtoputkia.

 • Tarkista eristekerrosmateriaali ja paksuus useasta kohdasta.

Alapohja

_52A9672.jpg

 • Onko alapohjaan miesluukkua, jos ei ole, se on sinne tehtävä.

 • Selvitä alapohjarakenteen toteutus (multa-alapenkki, paalutus, rossipohja, tuulettuva alapohja, laattaperustus l. maan varaan rakennettu laatta ns. maanvaralaatta, reunavahvistettu kantava laatta, valesokkeliratkaisu) ja mitä se käytännössä merkitsee.
 • Jos alapohja on suunniteltu ja rakennettu tuulettuvaksi, niin tarkista, ovatko tuuletusaukot avoimia ja onko niitä riittävästi.

 • Varmista, ettei alapohjassa ole: vesilammikoita tai rakennusjätteitä, jotka edesauttavat homeiden ja lahon kehittymistä tuhoten aikaa myöden koko alapohjan ja pilaten sisäilman.

 • Selvitä mikä on alapohjan ja ympäröivän maanpinnan korkeusero.

Ikkunat, ovet

 • Varmista ikkunapeltien kunto, kaltevuus ja kiinnitykset.

 • Tarkista ikkunapuitteiden ja ovien maalipintojen kunto.

 • Huurtuvatko ikkunat -> valumajäkkiä ikkunoiden alla.

 • Aukeavatko ovet ja ikkunat vaivatta, onko kynnyksiä höylätty

Vesikattorakenteet, vedenpoistojärjestelmät

 • Sadevedet tulee johtaa räystäskourulla syöksytorviin sekä edelleen esimerkiksi kouruilla rakennuksesta poispäin. Sadevesiä ei jaa johtaa salaojitusjärjestelmään!

 • Selvitä onko järjestelmässä saattokaapeleita syöksytorvien lämmittämiseen.

 • Tarkista kattopinnoitteen kiinnitykset, liittymät ja muu kunto sekä reunapellitysten kiinnitys: pienetkin raot tai halkeamat voivat aiheuttaa ongelmia. Onko aluskatetta? Mikä on aluskatteen kunto?

 • Ovathan räystäät riittävän pitkät, leveät ja oikein asennetut, jottei vesi valu pitkin seinää?

 • Onko ollut vesivuotoja ja onko vuodot aiheuttaneet vaurioita yläpohjarakenteisiin (kosteusjäljet, värimuutokset, home- ja lahovauriot)?

 • Tarkista kondenssivesistä aiheutunut vaurioita.

 • Onko itse vuoto ja sen aiheuttamat vauriot korjattu ja millä tavoin?

 • Onko piipun päällä suojahattu.

 

Lyhennelmä Hannele Rämön tekstistä joka julkaistiin vuonna 2009 ilmestyneessä ”Homehelvetti” kirjassa.

Lisätietoja asunnonhankintaa saa mm Asumisterveysliiton oppaista:

Asunnon ostajan ja myyjän opas

Virheselvityksissä ja korjauksissa huomioitavaa