Opinnäytetöitä

Alla olevat opinnäytetyöt löytyvät  Itäsuomen yliopsiton avoimien aineistojen Repo-palvelusta

Kyrönviita Hanna 2000- ja 2010 lukujen pientalojen riskikohdat Suomessa  

Juha Rajahalme Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Marko Lehto Pientalon puisen rossipohjan tutkimus- ja korjausopas

Jussi karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon kourjausopas

Esko Lindblad 1960-luvun pientalojen riskirakenteita - case tapauksia

Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas

Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

Kai Kylliäinen Betonirakenteiden VOC_emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä

Henrik Himberg Asuntokaupan kuntotarkastuksessa todettujen seikkojen vaikutus kaupan ehtoihin

Muita linkkejä

Johannes Ahokainen Asuinrakennuksen jäähdytyksen kosteustekniset vaikutukset ukoseinärakenteisiin ja asumisterveysteen

Hometalkoot Talkoissa nikkaroitua