THL:n uusi ohje sisäilmaa heikentävien tilanteiden hoitamiseen asunnoissa

Käyttämällä rakennusta oikein sekä huoltamalla sitä säännöllisesti ja ennakoiden, pidetään asunnon sisäilma kunnossa. Koska rakennuksilla on pitkä elinkaari, voi tulla eteen myös äkillisiä tilanteita, esimerkiksi vesivahinkoja, jotka voivat vaikuttaa sisäilman- ja ympäristön laatuun. Hiljattain julkaistu THL:n uusi ohje antaa neuvoja ja toimintaohjeita näihin tilanteisiin, joissa asunnon sisäilman laadun koetaan heikentyneen. 

Asukkaiden sisäympäristössä havaitsemat haitat voivat liittyä esimerkiksi asunnon viihtyvyyteen ja olosuhteisiin, kuten tunkkaiseen ilmaan, liian korkeaan tai matalaan lämpötilaan tai näkyviin vaurioihin, kuten veden valumajälkiin tai kosteuden tiivistymiseen kylmille pinnoille. 

Mikäli asunnossa koetaan oireita, jotka yhdistetään sisäilmaan, on se myös syy aloittaa asunnon sisäympäristön tilan selvitys. Asukas voi saada asuntonsa sisäilmatilanteen selvittämiseen apua ja tukea kunnan ympäristöterveystarkastajalta. Tarvittaessa terveydensuojeluviranomainen arvioi, esiintyykö rakennuksessa tai tilassa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa.

THL:n viisiportainen toimintamalli kattaa sisäilmaan liittyvät tilanteet havainnoista mahdollisiin korjauksiin saakka. Mallissa otetaan huomioon myös eri toimijoiden roolit ja tehtävät sen mukaan, onko kyseessä omakotitalo, asunto-osake vai vuokra-asunto. 

Linkki ohjeeseen alla.

Ohje - Toimintamalli sisäilmatilanteiden hoitamiseen asunnoissa