Asumisterveysliitto AsTe ry Tiedote marraskuu 2019

Asumisterveysliitto on selvittänyt kreosootin ja kivihiilipien eroavaisuuksia. Asiantuntijat diplomi-insinööri Aurola ja filosofianmaisteri Pyötsiä ovat antaneet lausuntonsa kreosootista ja kivihiilipiestä.

Tiedote