Hirsitalon ulkovuorauksen ja hirren välissä tervapahvi

Kysymys:

Kysyn mielipidettäsi 1930-luvulla rakennetun hirsitalon ulkovuorauksen ja hirren välissä olevasta tervapahvista. Muodostaako tällainen rakenne terveysongelman vielä 80 vuoden jälkeen? Tulisiko ulkovuoraus purkaa ja tervapahvi poistaa?

Vastaus:

Osa rakennusmateriaaleissa käytetyistä haitta-aineista kykenee imeytymään viereisiin rakennusmateriaaleihin. Erityisesti PAH-yhdisteillä, öljyhiilivedyillä ja PCB-yhdisteillä on todettu taipumus imeytyä huokoisiin rakennusmateriaaleihin, kuten puuhun, betoniin, tiileen, laastiin ja tasoitteeseen. Lisäksi rakennusmateriaaleissa on voitu käyttää rakennustuotteita, jotka virheellisissä olosuhteissa voivat kemiallisesti reagoida ja muodostaa uusia kemiallisia yhdisteitä.

Kreosoottiöljy on kivihiilitervan tisle, joka on hyvin tehokas ja myrkyllinen kemikaali puun suojaukseen. Kreosoottiöljy ei kiinnity puuhun pysyvästi. Öljy liukenee ja haihtuu ympäristöön. Sitä vastoin haju säilyy kreosootti kyllästetyssä puussa puun käyttöiän ajan.

Jos kreosoottia sisältävä raakapahvi ja se on ollut hirsiseinää vasten tuon 80 vuoden ajan, on terveyshaitan synty mahdollista. Kreosoottia ei ole välttämättä käytetty kaikissa tervapahveissa.

Parhaiten asia selviää toimittamalla TTL:n tutkimuslaitokselle tervapahvista materiaalinäyte. PAH-yhdisteiden ongelmajätteen raja-arvo on 200 mg/kg. Suurimmat pitoisuudet asiakaskohteissamme ovat olleet lähes 50 000 mg/kg. Meillä on muutamia asiakaskohteita, joissa tervapahvi sekä siihen kontaktissa olleet lämmöneriste jouduttiin poistamaan sisälle tunkeutuvan ratapölkyn hajun vuoksi.

kuva.jpg       Alumiinifolioon pakattu tervapahvi