Vertaistuki

                                                     Arjesta selviämisen asiantuntemusta

                                                 IMG_1671.JPG                                                              

Vertaistuki perustuu asumisterveysongelman kohdanneiden omiin kokemuksiin ja tietoihin, joita he haluavat jakaa toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Asumisterveysliitolla on vertaistukiryhmiä eri puolilla Etelä-Suomea. Lisäksi Asumisterveystelttatorit kiertävät noin 5 paikkakunnalla vuosittain. Teltoille voi tulla keskustelemaan omasta tilanteestaan ja saamaan vertaistukea ja ohjeita ja neuvoja miten selvitä arjessa.

Kodin homeongelman takia vaikeaan tilanteeseen joutuneille ihmisille vertaistuki on erityisen tärkeää, koska ongelmasta puhuminen muiden kuin sen itse kokeneiden kanssa on useimmiten äärettömän turhauttavaa.

Kosteus- ja homevauriot ovat aihealue, josta halutaan vaieta tai sitä pyritään vähättelemään. Valitettavasti asenneilmasto ei ole juurikaan muuttunut näyttävästä tiedottamisesta huolimatta ja se koskee yleisesti myös viranomaisia, joiden tehtävänä pitäisi päinvastoin olla ongelman kohdanneiden auttaminen.

Vertaistukeen osallistuvien kokemukset ovat ennen kaikkea arjesta selviämisen asiantuntemusta. Arvokkainta vertaistuessa onkin kokemus siitä, ettei jää ongelmiensa kanssa yksin ja että vaikeistakin tilanteista voi selviytyä. Toistensa avulla ryhmään osallistuvat kokevat jaksavansa paremmin arjessa ja selviävänsä helpommin vaikeassa elämäntilanteessaan. Jokaisella asumisterveysongelman kokeneella on jotain annettavaa ja saatavaa vertaisryhmässä.

Vertaistukiryhmien taapaamisten tarkoituksena on antaa mahdollisuus tutustua muihin samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin. Ryhmäläisillä on mahdollisuus vaihtaa yhteystietoja ja olla yhteydessä toisiinsa myös tapaamisten välillä, jolloin vertaistuki on puhelinsoiton päässä joka päivä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Asteen vertaistukiryhmiin:
Pirjo Halme-Hoffren, puh. (03) 877 5410 tai 044-5518543

info (at) asumisterveysliitto.fi

                                                IMG_4125.JPG