Teemalomat

           s. 11 IMG_1588 (2).JPG       

Vuoden 2018 lomat täynnä

 

Teemalomat tukevat asumisterveysongelmissa

Yhdistyksemme järjestää vuosittain kaksi teemalomaa yhteistyössä Hyvinvointilomat ry kanssa, STEAn tuella. Lomat on tarkoitettu perheille, joilla on asumisterveydellisiä- ja/tai sisäilmaongelmia. Lomajakso on 5 vrk mittainen. Lomat pyrimme saamaan koulujen loma-ajankohtaan lapsiperheitä ajatellen.

Lomaohjelmassa on ollut luentoja eri osa-alueilta:
Sosiaalipsykologian luennot ovat käsitelleet elämänhallintaa ja jaksamista kriisitilanteessa. Elämänhallinta on kyky ohjata elämän kulkua niin, että elämän tapahtumat ovat omassa hallinnassa.

Rakennusterveysasiantuntijan luennoilla on keskusteltu mm. missä ja millaisissa olosuhteissa kosteus- ja homevauriot syntyvät ja kuinka oikealla asumisella ja rakennustavalla voidaan välttää vaurioiden syntyä. Luentoaiheina on myös ollut rakennuksissa esiintyvät muut asumisterveydellisten ongelmien aiheuttajat, kuten esim. asbesti, radon ja ammoniakki.

Asianajajan luennoilla on perehdytty asukkaiden vastuisiin, velvollisuuksiin sekä reklamaatioiden laatimismenettelyyn.

Fyysisenhyvinvoinnin osa-alueella perehdytään liikunnan, ravinnon ja levon merkitykseen kriisitilanteissa.

Lomilla on varattuna aikaa perheiden keskeiseen keskusteluun, keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä kädentaitojen avulla tapahtuvaan hyvän mielen tuottamiseen kovan arjen keskellä.

Lomien aikana syntyy vertaistukikontakteja osallistujien välille ja kokemukset ovat osoittaneet teemalomien olevan monin tavoin tiedollisesti hyödyllisiä ja virkistäviä.

Lomatuen saamiseen vaikuttavat hakijan erityiset loman tarvetta puoltavat tekijät, taloudellinen tilanne, aikaisemmin saatu lomatuki ja terveydellinen tila. Lomahintaan sisältyvät täysihoito sekä mielenkiintoiset luennot ja lomaohjelma.

s. 12 takakansi IMG_1888.JPG

 

         s. 11 IMG_1463 (5).JPG