Vesiputkien pinnoitus epoksihatrsilla

Olemme saaneet jälleen kysymyksiä, joita ei ole perinteisesti esitetty.  Kysymys on siitä, että voidaanko juomavettä kuljettavat putket pinnoittaa turvallisesti epoksihartsilla? Taloyhtiöissä pinnoituksia suunnitellaan runsaasti ja monet pienkiinteistön omistajat ovat vastaavaa harkitsemassa.

Onko ihmisillä tarpeeksi tietoa käyttövesiputkien epoksihartsipinnoitukseen liittyvistä terveysriskeistä? Onko käytännössä mahdollista, että vesiputkien epoksipinnoite päästäisi bisfenoli-A:ta käyttöveteen.
Kuinka monessa taloyhtiössä tai kodissa mitataan käyttövedestä sen BPA-pitoisuudet.

"Bisfenoli A:n käyttö ja lähteet"
 
"Bisfenoli A (BPA) on laajasti käytettyjen epoksihartsien ja polykarbonaattimuovien tärkein rakennusaine ja yksi kaikkein eniten valmistetuista kemikaaleista. BPA:ta käytetään esimerkiksi kertakäyttöastioissa ja kuittipapereissa.  BPA:ta sisältäviä epoksihartseja käytetään myös säilyke- ja virvoitusjuomatölkkien sisäpinnoitteissa suojaamaan metallin pintaa korroosiolta sekä kiinteistöjen vesijohtoverkostojen saneerauspinnoituksessa. BPA:n käyttö on kielletty Suomessa polykarbonaatista valmistetuissa tuttipulloissa sekä niiden tuttiosassa"
 
Asiasta saa lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ymparistomyrkyt/tarkempaa-tietoa-ymparistomyrkyista/bisfenoli-a