Päätöksenteko

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Valviran lausunto 2011 VOC- mittaustulosten tulkinnasta asuntojen terveyshaitta-asioissa

Valviran ohje viranomaisille 2010 Toksiinimenetelmien käyttö terveydensuojelunlain mukaisissa viranomaistutkimuksissa

Hallituksen vuosikertomus 2013

Tarkastusvaliokunnan mietintö 2013

Eduskunnan hyväksymät tarkastusvaliokunnan esittämät esitykset 2013

Valvira Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin  2017